Stimulați pierderea în greutate metabolistică, Câte tablete de furazolidonă să ia în tratamentul alcoolismului

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Traveele hepatice, alcdtuite din hepatocite dispuse in lame unicelulare, stimulați pierderea în greutate metabolistică separate unele de altele prin capilarele sinusoide ; intre endoteliul sinusoidelor si he- patocite se afl4 spatiul Disse.

Încărcat de

Spatiul port confine un ram al arterei hepatice, unul al venei porte, un canalicul biliar, filete nervoase si foarte putin fesut conectiv; limita cu parenchimul adiacent este regulata si cumoscutad sub numele de lama limitanta. S-a ajuns la conceptia acinului hepatic deseris de Rappaport care reprezintio unitate structurala si funetionala de vascularizatie si excretie biliara he pa- tied.

Vena porta prezinté ramurt cone ductoare Gismera pede uw care mer 1a spatile porte remurtie umduanre se continus ca ramurile dlstribur Loare Uiemetrs ssh ¥ care ne arborizeazi la extremilales for distols 9h oe derchid Jn sinusolde. Tas jonctiunea dintre vencle dsicnsivare 9 sinuinide existé un uparut sflncterian care eo" tovears ranttavea de Mux vende oe intra In sinusolde, Feteaun arteriala hepaticd.

Fleeae hepatocit este In contact direct cu hepa {octiele tdiacente, eanaloulul billar sl spatial. In afectiunile hepats. De asemenea, reticulul granular este sediu! Se deosebese lizozomi primari gi seoundari ultion! Dupa inti autori ar reprezenta o parte a reticulului endopla Peroxizo- it contin o serie de enzime catalaza, d-aminoacid-oxidaza, uri- Tava ; cl av rol in gluconeogenezai gi in oxidarea NADH.

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Aparatul Golgi este format dintr-un grup de membrane paralele care pe alocuri prezinta cisterne din care deriva veziculele 51 yacuolele ; este situat in imediata vecindtate a canaliculelor re, Funcfia principal a aparatului Golgi este de stocare a proteinelor ipoproteine, glicoproteine fabricate de hepatocit, de formare a lizozomilor si de repartizare a fosfatazei alcaline. Asa-numitul sis- tom GERL este format din veziculele aparatului Golgi si o parte din veziculele reticulului endoplasmic.

Citoplasma nediferentiata in care se afla organitele descrise mai sus este formata din microfilamente, granule de glicogen si pi- caturi de trigliceride. Membrana celulara. La periferie, hepatocitul este invelit de o membrana dubla, de natura lipoproteicd, cu un diametru de aproxi- mativ A, prevéeuta cu echipament enzimatic 5-nucleotidaza, ATP-aza si fostataza alcalina si a cérei suprafata este mult marita prin emiterea unor prelungiri neregulate numite microvilozi mai numeroase in vecindtatea spatiului Disse, ceea ce demonstreazd » importanta schimburilor metabolice intre celula hepatica si la acest nivel.

Anatomie Ficat PDF

La polul biliar al hepatocitului, intre suprafetele de contact a doud cellule hepatice deci intre membranele lor celulare se realizeazd angrenaje si legdturi mai mult sau mai putin strinse, numite desmosomi. Ele poseda putine mitocondrii si un numar variabil de lizozomi Dbogati in fosfatazd acida ; reticulul endoplasmic si aparatul Golgi nu sint proeminente. Celulele Kupffer confin material fegocitat resturi celulare, pis Mmenfi, grasimi etc.

Muzica Terapeutică - Pierderea in greutate - Frecvența 295.8 Hz asociată cu celulele grase

Tanaliculal ¢ sinonime : capilar biliar, capilicul Eee east el inte, nepetoctier Ja pot biliar al ace ate ci perete priu, iar diametrul sdu za in aiee ea are cree!

Nautureay J, Trad J. Sheriock §. Fourth Ed, J. Hiperglicemia, Scaderea tolerantei la glucide se obser frecvent in cursul evolufiei cirozelor hepatice p.

Carte Medicina Interna - Varianta Completa

Hipoglicemia, uneori severa, de origine hepatica confirmay prin proba cu glucagon se intilneste in urmatoarele situatii: a insuficienta hepatocedulara severa stadiul termi. Albumina sintetizati la nivelul ribosomilor ia tuket hepatice este transportaté din reticulul endoplasmic in aP4!

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Catabolismul amincacizilor duce la forma! Ficatul detine rolul capital in sinteza si distributia colesterolului si sérurilor biliare, a acizilor grasi, fosfolipidelor, lipoproteinelor si corpilor cetonici, asa incit modificarea cantitativa si calitativa a lipidelor Plasmatice in diverse afectiuni hepatice nu este sumprinzétoare.

Biosinteza colesterolului fig.

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Aceasta este etapa cheie in biosinteza colesterolului, intrucit controlul acestei biosinteze se face prin mecanism de feedback: prezenta coles. Cantitatea totald de colesterol endogen sintetizata zilnic este de 1—2 g. Esterificarea colesterolului are loc in ficat, in circulatie sub influenfa unei enzime produse in ficat, numita lecitin-coles- terol-acyl-transferazain peretele intestinal si alte fesuturi. Reglarea biosintezei hepatice a colesterolului se face prin in- terventia mai multor factori, dintre care: 1 aportul alimen- tar 0 alimentatie bogatd in colesterol inhiba sinteza hepatica a colesterolului ; 2 foamea inhiba biosinteza colesterolului me- canism necunoscut ; 3 hormonii: cortizonul si noradrenalina au efect hipercolesterolemiant iar estrogenii, insulina si tiroxina au efect hipocolesterolemiant ; 4 medicamentele: efect hi- percolesterolemiant prin fenobarbital si hipocolesterolemiant prin clofibrat.

Absorbfia intestinalaé a colesterolului.

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Colesterolul aflat in lu- meaul intestinal provine din alimentatie, din bila si din celulele intestinale descuamate. Scddereas, jesterolemiei se intilneste in toate afectiunile hepatocelulare apy, si cconice grave; este scdzutd in special fractiunea esterificataunmere a defectului de esterificare hepatica dar mai ales a dinj murii activitafii lecitin-colesterol-acyl-transferazei consecinta i: suficentei sale sinteze hepatocelulare. Hipercolesterolemia se i: dlneste in icterul colestatic, ciroza biliard primitivd si in perioaé de convalescent a hepatitei virale acute.

Meniu cont utilizator

Sinteza corpilor cetonici acidul acetil-acetic, tll dul B-hidroxi-butirie si acetona este o funotie exclusiv Lees cx sediul la nivelul mitocondriifor ficatului. Deed productia stimulați pierderea în greutate metabolistică corpi cetonici diabet zaharat insulin pip efortori musculare mari, foame, regimuri hipoglucidice Fos Pidice depaseste capecitatea lor de oxidare ficat Me ce a seheleticd, ini etc si de eliminare rinichi, pulmon mmuleaz4 in singe si produc acidoza.

Din plasma, triglice- ridele sint preluate de fesutul adipos dupa pierderea apoproteinei care va fi apoi reutilizata de ficat pentru formarea de noi lipo- proteine.

Suprainearearea ficatului cu trigliceride steatoza hepatica este tratata intr-un capitol separat p.

Cum pot slabi daca am un metabolism lent? | devas.ro

Exista un ,pool! Sinteza AB se face la nivelul fieg. AB sint clasificafi in doua srupe: 1 AB pri- mari: acid colic, acid chenodeoxicolic ACDC ; 2 AB secundar acid deoxicolic, acid litocolic, In literatura, termenii de acizi biliari si sAruri bil are sint utilizati adesea cu acelasi inteles, dar pentru o descrit Biosinteza acizilor biliari se face exclusiv de catre ficat, ple- cind de la colesterol singura sursi prin modificdri metabolice hi- a dratare, oxidare a nucleului steroid sia lanfului lateral fig.

stimulați pierderea în greutate metabolistică

Mai multe despre acest subiect